Xangoma

Boshqa odam

Bir odam uyiga yana mast bo’lib kelibdi.
Xotini:»Kecha ertadan boshlab boshqa odam bo’laman degandingiz bugun yana ichibsiz» dedi.
To’g’ri shunday degandim,boshqa odam xam bo’ldim ammoo’sha odam xam ichishni xush ko’rar ekanda»-deb javob qildi er.

Leave a Reply