Xangoma

bir bola otasidan so’radi.
dada manga besh so’m bering,
dadasi:nima to’rt so’m, uch so’mni nima qilasan,yosh bolaga ikki so’m xam yetadi,
ma bir so’m……..

Leave a Reply